Kontaktuppgifter till verksamhetsledare/ föreningen

 892A1565s
Liz MattssonÅlands Landsbygdscentrum
Jomalagårdsvägen 17-2
AX-2215 JOMALA, ÅLANDTel: +358 (0) 457 344 5676
Skicka e-post till Liz Mattsson

Skördefesten på Åland arrangeras av föreningen Skördefestens Vänner r.f.
Föreningens FO-nummer: 2577846-8