Kriterier

Produkterna
Alla produkter som säljs under Skördefesten ska vara producerade och/eller förädlade på Åland. Träffar arrangörerna på produkter som inte är producerade eller förädlade på Åland och därav inte hör hemma på Skördefesten har arrangörerna rätt att under evenemangets pågång se till att produkterna plockas bort omedelbart.

Matkriterier
Råvarans ursprung ska i första hand vara från Åland, om detta inte är möjligt ska råvaror användas där producenten garanterar ursprung och kvalitet. Se till era granngårdar och närmaste producenter, livsmedelsförädlare. Vad erbjuder de som ni kan använda i er meny? Åländska livsmedelsproducenter hittar du på www.aktasmak.fi. Gå in på ”Sök” och under ”Landskap” klickar du på ”Åland”

Medlemskap i Skördefestens Vänner
För att delta i Skördefesten (gäller samtliga kategorier, Öppen Gård, Restaurang, Plåpp Åpp och Försäljare) krävs organisationsmedlemskap (50 euro) i föreningen Skördefestens Vänner r.f. Här fyller du i din medlemsansökan om du tidigare inte varit medlem. Som medlem i Skördefestens Vänner godkänner du att vi sparar vi dina personuppgifter. 

Dekorationer
Dekorera på gården/restaurangen med naturen som inspiration. Undvik plastmaterial så långt det är möjligt.

Tillstånd

Deltagarna ombesörjer själva om tillstånd och försäkringar som rör verksamheten: tex ansvarsförsäkring, alkoholtillstånd m.m.

Skördefestpass
Skördefestpasset kostar 10 euro och säljs på webben, hos våra samarbetspartner samt på Öppna Gårdar under evenemanget. Passet innehåller bra erbjudanden till gästen från Skördefestens samarbetspartnerdeltagare. Passet fungerar samtidigt som en Skördefestlott vilken lämnas in på sista gården gästen besöker. Är du medlem i Skördefesten Vänner r.f. erhåller du passet utan kostnad som en medlemsförmån. Hjälp gärna föreningen att informera om medlemskapet och dess förmåner. Samla in gästernas Skördefestpass och leverera dem till Ålands Landsbygdscentrum dagen efter Skördefesten. De gäster som lämnat in kommer att vara med i utlottning av fina lokala priser på Skördefestpassen. Alla som deltar på Skördefesten skall stå bakom passet och dess distribution och försäljning.

På Skördefesten tillåts inte:
– Loppis
– Aktiva frivilliga insamlingar
– Politisk valreklam

Lotterier
Lotterier är tillåtet, observera dock att alla lotterivinster bör vara producerade på Åland.

Uppgifter för statistik
Samtliga deltagare i Skördefesten förbinder sig att uppge ungefärliga försäljningssiffror till föreningen. Detta p.g.a. av statistiska uppföljning kring evenemanget.

Kvalitetspolicy
Alla deltagare tar del av dokumentet kvalitetspolicy 

Visning av djur
Deltagare som visar upp djur under Skördefesten, besöks av representanter från Hushållningssällskapet och Producentförbundet före evenemanget, för att få tips om hur du på bästa sätt kan visa djuren för besökare.

Startmötet
Alla deltagare skall med en representant delta på Skördefestens obligatoriska informationsmöte “Startmöte”.

Skördefestpass
Samla in gästernas Skördefestpass och leverera dem till Ålands Landsbygdscentrum dagen efter Skördefesten.


Öppna Gårdar
Obligatorisk öppenhållningstid: Fredag-lördag kl 11-20. Söndag kl 11-17 (frivillig)

Restauranger
Obligatorisk öppenhållningstid: Fredag-lördag kl 11-20. Söndag kl 11-17 (frivillig). Deltagande restaurang skall följa det Åländska Köksmanifestet framtaget av Ny Nordisk Mat Åland.

Plåpp Åpp
Valfri öppenhållningstid (max 10 h totalt) under fredag-lördag kl 11-20 och söndag kl 11-17.

Försäljare
För att få delta i Skördefesten måste alla försäljare vara anmälda till evenemanget och organisationsmedlemskap (50 euro) vara betald. Sen anmälan efter 31.06.2018 debiteras med 35 euro.

OBS!
Öppna Gårdar, Restauranger och Plåpp Åpp ansvarar för att informera försäljarna om att de måste anmäla sig till Skördefesten.


Deltagaravgifter

Katergorier Avgift 01.02.2018 – 31.03.2018 Avgift 01.04.2018 – 31.08.2018
Öppen Gård 400 euro 800 euro
Öppen Gård med mat 550 euro 1100 euro
Plåpp Åpp 200 euro 400 euro
Restauang 600 euro 1200 euro
Restaurang + Öppen Gård 750 euro 1500 euro

 OBS! Deltagaravgifterna är inkl. moms

Anmälan till Skördefesten är bindande, vilket innebär att annullering inte berättigar till återbetalning av deltagaravgiften. Anmälningstid för försäljare är 1 mars till 31 juli. Som försäljare i Skördefesten krävs endast organisationsmedlemskap (50 euro).

Startmöte/Vårmöte