Pris för matturism till Skördefesten

I början av september fick Skördefesten på Åland ta emot ett pris för “Betydande turisminsats inom maturism” inom ramen för Hungry of Finland, Finlands strategi för utveckling av matturismen. På plats för att ta emot priset i stadshuset i Helsingfors var Visit Ålands Camilla Sommarström och Skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson.

Som en del i firandet av Finlands 100-års jubileum arrangerade Hungry for Finland, Finlands strategi för utveckling av matturismen, en nationell tävling för innovativa produkter och upplevelser inom matturism. Tävlingen utlystes under perioden januari-mars och riktade sig till företag och organisationer.

På basen av kriterier för deltagandet lyfte Visit Åland en handfull åländska matprodukter och -upplevelser. Sammanlagt skickade finska företag och organisationer in 73 bidrag, varav 13 bidrag gick vidare till final. En vinnare, tre finalister för en betydande turisminsats och två finalister med ett hedersomnämnande är nu utsedda.
– Det är fantastiskt att vinna ett pris på nationell nivå. Det visar att flera års investering bär frukt och att vi har en konkurrenskraftig upplevelse. Det här priset ger Skördefesten riktigt bra exponering, säger Liz Mattson, verksamhetsledare för Skördefesten på Åland.