Skördefestens Vänner r.f. vårmöte 2017 25 april på Smakbyn
Årsberättelse 2016
Bokslut 2016

Startmöte 2016
2016

Möteskallelse Höst- och Vårmöten
Höstmöte 2017
Vårmöte 2017
Höstmöte 2016

Vårmöte 2016
Höstmöte 2015
Vårmöte 2015
Höstmöte 2014
Vårmöte 2014

Skördefestens vårmöte 2016 12 april på Ålands Fotografiska museum.
Kallelse
Årsberättelse 2015
Bokslut 2015

Protokoll Höst- och Vårmöten
Höstmöte 2017
Vårmöte 2017

Höstmöte 2016
Vårmöte 2016
Höstmöte 2015
Vårmöte 2015
Höstmöte 2014
Vårmöte 2014

Bokslut och Verksamhetsberättelse 
2015 Verksamhetsberättelse
2014 Verksamhetsberättelse

Budget och verksamhetsplan 
Budget 2018
Verksamhetsplan 2018

Budget 2016
Verksamhetsplan 2016

Budget 2017 (Åland Grönskar + Skördefesten)
Separat budget för Åland Grönskar 2017
Verksamhetsplan 2017