Skördefestens kärnvärden

  • Livsmedel/måltid
  • Enbart åländska produkter
  • Öka lönsamheten
  • Hög kvalitet
  • Konsument träffar producent
  • Hösten är härlig på Åland
  • Ökat samarbete

Kärnprodukten är livsmedel/måltid

På Skördefesten är huvudinriktningen produkter som skördats under hösten. För att kunna erbjuda ett brett utbud och göra Skördefesten intressant för besökaren välkomnar vi även hantverk, konst, kultur och andra aktiviteter. Fokus är landsbygden – gemenskapen finns runt måltiden.

Enbart åländska produkter

Skördefesten ska leda till att konsumenten efterfrågar lokala produkter året runt. Besökarna uppskattar att allt är producerat på Åland. Trygghet i åländska produkter.

Öka lönsamheten

Huvudsyftet med Skördefesten är att de deltagande företagen ska öka sin omsättning och lönsamhet. Skördefesten ska även inspirera till nya, permanenta verksamheter. Skördefesten är också ett bra tillfälle för företagarna att introducera nya produkter och testförsäljning. Skördefesten ska bidra till en levande landsbygd.

Hög kvalitet

Helt och rent, hjärtevarmt och ärligt, omtanke i detaljerna och en planerad helhet.

Konsument träffar producent

Under Skördefesten har producenten möjlighet att själv berätta om sina varor och konsumenten får ett ansikte bakom produkten. Konsumenten uppskattar möjligheten att se landsbygden och att se vad näringen betyder för landskapet, för naturen och för samhället.

Hösten är härlig på Åland!

Skördefesten inleder en höstsäsong för turismen på Åland samt ökar intresset för Åland och åländska produkter året runt.

Ökat samarbete

Skördefesten inspirerar företagarna, försäljarna och arrangören att samarbeta. Även nya nätverk skapas över gränserna.