Skördefestens Vänner avtackar styrelsemedlemmar

 

Skördefestens Vänner r.f höll sitt höstmöte torsdagen den 30.11. Conny Rosenberg (ordförande) och Lars-Johan Mattsson (styrelseledamot) avtackades med blommor och applåder. Till ny ordförande valdes Anna Nordlund-Gustavsson och ny styrelseledamot valdes Emanuel Possnert. Skördefestens Vänner hälsar de nya styrelsemedlemmarna hjärtligt välkomna!